Category: Beleid

Gebruik mobiele telefoon

Trainers, Begeleiders en Coördinatoren opgelet!!!

Door het feit dat er op de sociale media (Instagram e.d.) ongewenst seksueel getinte foto’s kunnen worden geplaatst wil het veldvoetbal bestuur van HCSC u erop wijzen dat het gebruik van de mobiele telefoon in de kleedkamer niet gewenst is.

Wij verwachtten dat voor de wedstrijd de spelers hun mobiele telefoons bij u inleveren waarna u deze kunt inleveren bij het wedstrijdsecretariaat. Tevens houdt u toezicht dat anderen anders dan spelers geen foto’s maken in de kleedkamer. Alleen in uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld een kampioenschap) kunt u , en alleen u, toestemming geven om een groepsfoto te laten maken. Als de foto gemaakt wordt bent u ten aller tijden hierbij aanwezig. Bij twijfel vraagt u toestemming/advies aan het bestuur.

Deze maatregel wordt gehanteerd bij zowel de uit- als thuiswedstrijden.

Regeling gele en rode kaarten

De KNVB heeft in het kader van de tuchtrechtspraak een nieuwe regeling gele en rode kaarten gelanceerd die met ingang van het seizoen 2017/18 van kracht is.

Het nieuwste is dat reguliere competities, bekercompetities en nacompetities als afzonderlijke competities worden beschouwd. Gele en rode kaarten in de ene competitie gelden dan niet voor de andere competitie. Bijvoorbeeld: na een uitsluiting voor een wedstrijd vanwege een reguliere competitiewedstrijd kan de desbetreffende speler wel weer voor de beker uitkomen. De uitsluiting kan echter niet meer verrekend worden met een bekerwedstrijd! Dus volgt na de bekerwedstrijd weer een gewone competitiewedstrijd, dan is de speler voor die competitiewedstrijd wél uitgesloten. En een uitsluiting voor een wedstrijd in de reguliere competitie loopt niet door in de nacompetitie.

Per soort competitie is er een nieuwe staffel gele kaarten opgezet die geheel afwijkt van voorgaande jaren.

Gele kaarten uitgedeeld in de reguliere competitie leveren een registratie op. Bij de vijfde, de zevende en negende registratie wordt de speler uitgesloten voor één competitiewedstrijd. Vanaf de tiende en volgende gele kaart is er directe uitsluiting voor de volgende competitiewedstrijd.

Gele kaarten uitgedeeld in de bekercompetitie geven de volgende uitsluitingen: bij tweede en vierde gele kaart uitsluiting voor een bekerwedstrijd, bij de vijfde en volgende gele kaarten directe uitsluiting voor de volgende wedstrijd.

Gele kaarten uitgedeeld in de nacompetitie geven de volgende uitsluitingen: bij tweede en vierde gele kaart uitsluiting voor een bekerwedstrijd. Bij de vijfde en volgende gele kaarten directe uitsluiting voor de volgende wedstrijd. Deze gele kaartenregeling is dus gelijk aan die voor de beker.

Wanneer een speler in één wedstrijd twee gele kaarten ontvangt, is hij direct uitgesloten voor de volgende wedstrijd. In het verleden kon de speler na twee gele kaarten in één wedstrijd weer opgesteld worden in de volgende wedstrijd. De uitsluiting voor één wedstrijd betekent wel dat deze gele kaarten niet worden opgenomen in de staffel van registraties. In feite is twee keer geel nu min of meer gelijk te stellen aan één rode kaart. Ook bij een rode kaart volgt direct uitsluiting voor de volgende wedstrijd.

Het verschil tussen gele kaarten en rode kaarten is dat gele kaarten een registratie tot gevolg hebben en er niet tegen geprotesteerd kan worden. Bij een rode kaart zal de tuchtcommissie van de KNVB zo snel als mogelijk beoordelen of de rode kaart terecht was. Als de rode kaart niet terecht was, wordt de rode kaart ‘geseponeerd’ en kan de speler de volgende wedstrijd toch weer meedoen.
De ernst van de rode kaart kan ook zodanig zijn dat er een tuchtprocedure op gang wordt gebracht en dat er een hogere straf volgt en die wellicht voor alle soorten competities geldt.

Uitsluitingen van wedstrijden worden per e-mail ter kennis gebracht aan de vereniging en aan de speler en niet via de app Wedstrijdzaken.

 

Registraties en uitsluitingen zijn niet gratis
Bij een registratie zonder uitsluiting brengt de KNVB € 15,10 bij senioren en € 6,90 bij een jeugdspeler in rekening.
Bij een registratie inclusief uitsluiting, na twee gele kaarten in één wedstrijd en na een rode kaart brengt de KNVB € 26,60 bij senioren en € 15,10 bij jeugdspelers in rekening.

Let op, HCSC verhaalt deze kosten op de betreffende speler.