Category: Informatie

Alles wat onder informatie valt voor de club

Algemene Ledenvergadering – Donderdag 13-12-2018 – 19:30

Helderse Christelijke Sport Centrale

H.C.S.C.

Algemene Ledenvergadering

donderdag 13 december 2018, aanvang 19.30 uur

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Mededelingen
 4. Ingekomen stukken
 5. Notulen jaarvergadering 30 november 2017
 6. Verslag extra vergadering dd. 18 november 2018
 7. Financieel overzicht seizoen 2017-2018
 8. Verslag kascontrolecommissie
 9. Verkiezing leden nieuwe kascontrolecommissie
 10. Begroting seizoen 2018-2019
 11. Verkiezing bestuursleden:

Aftredend en niet herkiesbaar J.M. de Vries

Verkiesbaar D. Nijland

 

 1. Rondvraag
 2. Sluiting

HCSC Sinterklaasfeest 28-11-2018

Ook dit jaar viert HCSC Sinterklaas!!! Wil jij dit feestje met ons meevieren en voetbal je bij de kabouters, JO8, JO9 of JO10? Geef je dan snel op!

*Flyers worden binnenkort uitgedeeld en zijn te verkrijgen in het wedsec.

Grote Club Actie: 20 of meer loten verkocht?

De Grote Clubactie is alweer een paar weken bezig. Gaan jullie lekker? De eerste boekjes zijn ingeleverd en dat ziet er goed uit. Jullie hebben nog 3 weken, doe nog even je best!!

Om jullie te motiveren heeft De Grote Clubactie een mooie beloning bedacht.
Alle lotenverkopers die 20 of meer loten hebben verkocht, krijgen een voucher voor Bobbejaanland, Body Worlds en Avontura of Optisport zwembaden*! Bovendien ontvangen zij een 2e artikel gratis in de webshop van Masita.

Zet duidelijk je naam op het lotenboekje, dan zorg ik dat je de voucher ontvangt! Veel succes nog de komende weken!!

Arjan Bok

* Bij Bobbejaanland, Optisport en Avontura: 1 gratis entreekaart in combinatie met 1 volbetalende persoon. Bij Body Worlds: 50% korting.

HCSC doet mee aan de Grote Club Actie!

Zoals elk jaar doet HCSC weer mee met de Grote Club Actie. Extra inkomsten die HCSC goed kan gebruiken. Van elk lot vloeit 80% terug naar HCSC en met dit geld kunnen we nieuwe materialen kopen of leuke activiteiten organiseren. Zo komt het geld weer terug waar het hoort: bij onze leden!

Loten verkopen
Vorige week zijn de boekjes weer uitgedeeld aan de kinderen. Hopelijk doen ze goed hun best om zoveel mogelijk loten te verkopen. De steun van alle ouders is hierbij ook hard nodig!
Als u zelf ook graag loten wil verkopen dan kunt u vanaf zaterdag een boekje afhalen bij de bar in de kantine, in de bestuurskamer of het wedstrijdsecretariaat.

Loten kopen
Als u loten wil kopen dan liggen er vanaf zaterdag lotenboekjes bij de bar in de kantine, in de bestuurskamer of het wedstrijdsecretariaat.

Inleveren van de boekjes
De jeugdleden kunnen de lotenboekjes inleveren bij de leiders en trainers van hun team of op zaterdag bij het wedstrijdsecretariaat. De andere lotenverkopers kunnen de boekjes op zaterdag bij het wedstrijdsecretariaat inleveren.  Alle boekjes moeten uiterlijk 3 november zijn ingeleverd! Lever de volle boekjes meteen in zodat wij op tijd kunnen beginnen met het verwerken van alle verkochte loten!!

De beste verkopers
Voor de beste verkopers zorgt HCSC voor een aantal leuke prijzen

Contact
Als er vragen zijn dan kunt u contact opnemen met Arjan Bok, 06-13731587.

Rookbeleid HCSC

Voor de aanvang van het nieuwe veldvoetbal seizoen wil Het Hoofdbestuur het “Rookbeleid” binnen onze vereniging bekend stellen aan onze leden van de OMNI vereniging HCSC.

Dit doen doormiddel van het bekend stellen via de Website. Het rookbeleid is hier te lezen!

Rookbeleid

Naar aanleiding van klachten/meldingen door leden en ouders van jeugdleden zal het hoofdbestuur in overleg met de afdelingsbesturen en de kantine commissie vanaf heden het rookbeleid vastleggen.

Aanleiding.

Klachten en meldingen m.b.t. roken:

 • Er wordt regelmatig waargenomen dat er overdag in de kantine wordt gerookt.
 • Er wordt gerookt op het bordes voor de ingang van de kantine, waardoor bezoekers door een rookgordijn naar binnen moeten.
 • Er wordt gerookt voor de deur van de kleedaccommodatie onder het bordes van de kantine ingang waardoor bezoekers en spelers door een rookgordijn naar binnen moeten.
 • Vrijdagsavonds wordt er gerookt aan de bar terwijl er ouders binnen komen waarvan de kinderen “Techniek training” krijgen, deze ouders hebben bij zowel het veldvoetbal als het hoofdbestuur hierover geklaagd.
 • Na de wedstrijden wordt er gerookt in de kleedkamer.
 • Na de wedstrijden komt het voor dat er op een later tijdstip wordt gerookt in de kantine.
  Ook hierover zijn er klachten bij het bestuur binnen gekomen.

 

Rookverbod:

 • Rookverbod in het gehele clubgebouw van HCSC.
 • Rookverbod voor de ingangen van de kleedaccommodatie van de breedte van het gebouw en een afstand vanaf de ingang van 5 meter.
 • Rookverbod op het bordes voor de kantine ingang.
 • Rookverbod op het Terras  voor de deur Kantine / Terras
 • Op de velden binnen de hekken van het veld.
 • Op de en nabij de velden door trainers en begeleiders.

Beperk het roken langs de zijlijn bij (jeugd) wedstrijden.

 

Roken gedoogd:

In de werkplaats (in overleg tussen de rokers en niet rokers)

 

Roken toegestaan:

Buiten de afgebakende vakken.

Naleving:

Alle dienstdoende leden en bestuursleden dragen zorg voor naleving van het rookverbod.

 

Namens het Hoofdbestuur HCSC,
Willem Burggraaff

Spelregelbewijs

Vanaf het moment dat je 2e jaar B Junior (JO17) wordt, ben je verplicht om je spelregelbewijs te halen. De KNVB heeft namelijk gesteld dat je alleen speelgerechtigd bent met het papiertje op zak. De verplichting om het spelregelbewijs te halen is onderdeel van het actieplan   ’Tegen geweld, vóór sportiviteit’ dat in 2013 door de KNVB is opgesteld.

Je doet dit via de website www.voetbalmasterz.nl Als je mailadres bekend is bij de KNVB krijg je een uitnodiging via de mail met een activatiecode erin om de toets te maken.

Om het spelregelbewijs te halen moet je eerst 5 levels doorlopen. Elk level heeft 10 vragen en je moet er telkens eentje meer goed hebben. Bij level 1 moet je minstens 5 juiste antwoorden geven, bij level 2 dus 6, bij level 3 dus 7,  bij level 4 dus 8 en bij level 5 dus 9.

Deze 5 levels kan je zo vaak als je wilt over doen. Daarnaast kan je verschillende oefentoetsen maken, deze bereiden je voor op de eindtoets. Ook de oefentoetsen kan je zo vaak als je wilt over doen.

Heb je voldoende geoefend dan kan je starten met de eindtoets, deze heeft 20 vragen, waarvan je minimaal 16 van de 20 vragen goed moet hebben. Als je de eindtoets haalt ben je geslaagd voor je spelregelbewijs. Je hebt hiervoor 3 pogingen.

Voor eventuele vragen kan je op zaterdag bij Christine of Do in het wedstrijdsecretariaat terecht.

Succes!!

Oefenwedstrijden HCSC 2

 • Zaterdag 25 augustus FC Den Helder 2 – HCSC 2 aanvang 13:30 uur
 • Donderdag 06 september SRC 2 (zondag) – HCSC 2 aanvang 20:00 uur
 • Dinsdag 18 september ZAP 2 – HCSC 2 aanvang 19:30 uur