Category: Informatie

Alles wat onder informatie valt voor de club

Vanaf nu is het mogelijk om in te schrijven voor de avondvierdaagse!!

We lopen 11-12-13 en 14 juni 2018.
Opgeven kan bij Dominique Slot/ Petra Bok (t/m 26 mei). Dit is mogelijk op:
  • Zaterdag van 8.00-12.00 uur in het wedsec.
  • Dinsdag en donderdag van 18.30-20.00 uur in het wedsec.
  • Inleveren bij Dominique Slot(Pluto  126) of Petra Bok(Ooievaarstraat 101).
Bedrag graag in gesloten envelop met naam, 06-nummer ouders, hoeveelste keer, aantal km.
Broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes…..Iedereen is welkom om mee te lopen met HCSC👍🏻

Kosten: € 5.50 per deelnemer met medaille.
Begeleiders met medaille: €5,50 / begeleiders zonder medaille:€1,50.

Gezocht Visbakkers

Tot einde van het huidige voetbalseizoen dat loopt tot eind mei. Daarna moet het stokje worden overgenomen. Een traditie die op het punt staat van uitsterven. Dat kunnen we toch niet laten gebeuren.

Je wordt niet zo maar in de hete olie gegooid, je krijgt een gedegen opleiding tot visbakker. En het gaat om 1x in de 2 weken bij de thuis wedstrijden van het 1e elftal meestal van 9:00 t/m 14:00 2 man per keer is genoeg.

Aanmelden of informatie bij Ron van Steen (algemene zaken). 

Gezocht BHV-ers

Bedrijfshulpverlening wordt basishulpverlening.

Het kabinet wil de bedrijfshulpverlening vervangen door de basishulpverlening. Basishulpverlening is straks niet meer alleen verplicht voor bedrijven, maar ook op andere plaatsen waar mensen samenkomen. Dus ook in bijvoorbeeld vrijwilligersorganisaties, bij kleine evenementen en in clubhuizen van sportverenigingen. Het is nog niet bekend vanaf welke datum deze wijziging geldt.

Om de bedrijfshulpverlening op orde te krijgen zoeken wij binnen de gelederen van HCSC mensen die in bezit zijn van een BHV diploma, een EHBO cursus en/of een reanimatie (AED) cursus hebben gevolgd.

Voor verdere informatie kan u contact opnemen met: Arnold Meijerink email: arnold.meijerink@ziggo.nl  of Ton Poot email:tonpoot@hotmail.com

 

Gebruik mobiele telefoon

Trainers, Begeleiders en Coördinatoren opgelet!!!

Door het feit dat er op de sociale media (Instagram e.d.) ongewenst seksueel getinte foto’s kunnen worden geplaatst wil het veldvoetbal bestuur van HCSC u erop wijzen dat het gebruik van de mobiele telefoon in de kleedkamer niet gewenst is.

Wij verwachtten dat voor de wedstrijd de spelers hun mobiele telefoons bij u inleveren waarna u deze kunt inleveren bij het wedstrijdsecretariaat. Tevens houdt u toezicht dat anderen anders dan spelers geen foto’s maken in de kleedkamer. Alleen in uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld een kampioenschap) kunt u , en alleen u, toestemming geven om een groepsfoto te laten maken. Als de foto gemaakt wordt bent u ten aller tijden hierbij aanwezig. Bij twijfel vraagt u toestemming/advies aan het bestuur.

Deze maatregel wordt gehanteerd bij zowel de uit- als thuiswedstrijden.

Gezocht vrijwilligers voor de activiteitencommissie

Beste mensen,

Wij van de activiteitencommissie zijn op zoek naar 2 of 3 personen die onze commissie willen komen versterken om gezamenlijk allerlei evenementen en/of activiteiten te organiseren voor de jeugd van HCSC.

Wij komen 1x in de 6 weken bij elkaar om te vergaderen en leuke activiteiten te bedenken en te organiseren zoals bijvoorbeeld Sinterklaas, sponsorloop, de grote clubactie, FIFA 18 game toernooi, avondvierdaagse etc.

Lijkt het je leuk om meer betrokken te zijn bij de club en om samen met ons activiteiten voor de jeugd te organiseren stuur dan een e-mail naar activiteiten@hcsc.nl of spreek een van onze leden aan.
Wanneer je niet actief wil deelnemen aan de commissie maar wel leuke ideeën hebt of wanneer je alleen wil helpen bij een activiteit zijn wij daar ook heel blij mee en kan je je ook aanmelden via bovenstaand e-mail adres.

Met een sportieve groet,

Miranda van Twuijver, Dominique Slot, Patrick Otten, Tristan Krom, Koos Buurmeester en Sharon Vroonland

KNVB geeft antwoorden op vragen over kunstgrasveld

Beste Leden van H.C.S.C

Televisieprogramma Zembla besteedde woensdagavond 05 oktober 2016 in haar uitzending aandacht aan de mogelijke gezondheidsrisico’s van de rubberen korrels, het zogeheten SBR-rubbergranulaat, in kunstgrasvelden.

LAATSTE NIEUWS:

De KNVB heeft maandagmiddag 10-10-2016 met onder andere het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Vereniging Sport en Gemeente (VSG), Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en vertegenwoordigers uit de kunstgrasbranche rond de tafel gezeten om te bespreken wat de vervolgstappen zijn om de onzekerheid over kunstgras weg te nemen.

De belangrijkste uitkomst van dit gesprek is dat het RIVM per direct nieuw onderzoek gaat verrichten en dat de resultaten voor het nieuwe jaar worden gepresenteerd.

Verder benadrukte het RIVM nogmaals dat vooralsnog niet verwacht wordt dat het gebruik van rubbergranulaat op kunstgras leidt tot risico’s voor de gezondheid en er dus gewoon op gesport kan worden. Continue reading “KNVB geeft antwoorden op vragen over kunstgrasveld”

Gebruik Helderse kunstgrasvelden met rubbergranulaat veilig

Gepubliceerd op 5 januari 2017

Volgens het bedrijf SGS zijn de kunstgrasvelden van HCSC op sportpark De Dogger en JVC op sportpark Julianadorp veilig te gebruiken.

Het bedrijf, dat is gespecialiseerd op het gebied van inspectie, controle, analyse en certificering, heeft in december 2016 monsters genomen van het rubbergranulaat op deze velden. Uit de analyse blijkt dat het rubbergranulaat op alle drie de velden afkomstig is van ‘gewone’ autobanden (en dus geen vrachtwagenbanden of vervuild petrochemisch rubber) en dat de monsters op basis van het gehalte Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen ( PAKs) voldoen aan de normen van het Besluit Bodemkwaliteit. Dat betekent dat het veilig is om van de velden gebruik te maken.

Sportwethouder Trees van der Paard is blij met deze uitkomst: “Iedereen kan dus gewoon lekker sporten op al onze velden, zonder dat je bezorgd hoeft te zijn over eventuele gevolgen voor je gezondheid. Eigenlijk hadden we ook niet anders verwacht omdat wij zaken doen met gecertificeerde leveranciers.”

De Vereniging Band en Milieu RecyBEM heeft SGS aangesteld om onafhankelijk onderzoek te doen naar de samenstelling en de herkomst van het rubbergranulaat. Gemeenten en sportverenigingen konden zich gratis aanmelden voor dit onderzoek. Eind vorig jaar heeft ook het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoek gedaan naar gezondheidsrisico’s van sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat. Ook de resultaten van dit onderzoek geven aan dat sporten op deze velden veilig is.

Willem Burggraaff
Voorzitter HCSC

Bespelen van het kunstgrasveld bij HCSC

Persbericht;

Datum;  30-11-2017

Onderwerp;  Bespelen van het kunstgrasveld bij HCSC

Het bestuur van HCSC heeft het volgende uitgangspunt m.b.t. de Granulaat problematiek.

  • Het Rijk, Rijksinstituut Veiligheid en Milieu (RIVM), De Gemeente en de KNVB zijn leidend in het onderzoeksproces.
  • De uitslag en aanbevelingen van uit dat onderzoek zijn bepalend voor de besluiten in deze van het Bestuur van HCSC
  • Na het laatste nieuws op TV en in de krant zal het bestuur van HCSC na overleg met de betrokkenen de onderstaande procedure volgen

 

Het bestuur van HCSC heeft in overleg met jeugdleiders, en diverse leden  besloten om de jeugdwedstrijden bij HCSC te laten plaatsvinden op de Natuurgras velden.

Het gaat hier om de wedstrijden van de JO13- D tot en  met de JO9- F pupillen.

De JO19- A, JO17- B en JO15- C junioren en de senioren kunnen gebruik blijven maken van het Kunstgrasveld.

Als de voorkeur van leiders en trainers van de A, B en C junioren eventueel in overleg met de ouders er voor kiezen om toch op natuurgras te spelen zal al het mogelijke gedaan worden om dat te realiseren.

Alle trainingen gaan door op het Kunstgras hoofd/trainingsveld omdat er geen alternatief is.

Als Ouders c.q. Spelers beslissen om niet te trainen of te spelen op het kunstgras veld wordt dit uiteraard gerespecteerd en heeft uiteraard geen enkele gevolgen voor de betreffende spelers.

 

Het bestuur van HCSC hoopt op deze manier dat de laatste wedstrijden voor de winterstop gespeeld kunnen worden en hoopt van harte dat er zo spoedig mogelijk duidelijkheid is.

 

Willem Burggraaff

Algemeen Voorzitter HCSC