Category: Algemeen

Alle algemene informatie

Nieuwe hoofdtrainer HCSC 2019/2020

Het veldvoetbal bestuur van HCSC heeft voor het seizoen 2019 – 2020 Fred Dekker aangesteld als hoofdtrainer. Fred zal worden geassisteerd door de huidige trainer van het 2e elftal Frans Coppoolse.

HCSC naar sv Kadoelen op 06-04-19

Zaterdag 6 april gaat HCSC op bezoek bij sv Kadoelen. Wil je mee? Schrijf je in.

U kunt zich aanmelden tot en met 29 maart tot 19:00. Hierna sluit de verkoop i.v.m. het bespreken van de bussen.
Heeft u vragen, neem dan even contact op met Harrie Mulder : 0651847761

Vrijwilligersavond 19-01-19

Het veldvoetbal bestuur nodigt alle vrijwilligers van HCSC uit om op zaterdag 19 januari een gezellige avond te vieren. We gaan deze avond terug in de tijd van Saturday Night Fever, Grease. Met muziek van o.a. de Bee Gees, Donna Summer en nog vele andere zal een deskundige jury op basis van kleding en de prestaties op de dansvloer de John Travolta en Olivia Newton-John kiezen.

Haal je kleding van de jaren 70 uit de kast en trek deze aan en word onze disco-queen of king.

Inloop vanaf 18:00 uur.
Einde wordt nog over nagedacht.

Scheidsrechter, wie ben je?

Op donderdag 13 december wordt er voor de jeugdelftallen vanaf O13 t/m O 19 in de HCSC kantine een lezing gehouden “Scheidsrechter, wie ben je ?” Op deze avond wordt er ingegaan op de rol van de scheidsrechter, coach, speler en ouder. Het veldvoetbal bestuur van HCSC vindt het belangrijk dat iedereen; speler, coach en ouders aanwezig is en verwacht dat je dan ook aanwezig bent. Behoor je niet tot de doelgroep maar ben je wel geïnteresseerd dan ben je ook van harte welkom.

Inloop vanaf 19:00 uur.

Eindejaar festiviteiten HCSC

Dit jaar wordt er door HCSC twee eindejaar festiviteiten georganiseerd:

 • Zaterdag 22 december 2018, Kerstborrel/instuif. Aanvang 14:30 uur.
 • Zaterdag 29 december 2018, Oudejaarsborrel + Klaverjasdrive.

Inloop vanaf 14:00, aanvang klaverjassen 14:30.

Van te voren inschrijven voor het klaverjassen is niet nodig!

Jubilarissen HCSC veldvoetbal

Op de algemene ledenvergadering van de afdeling veldvoetbal heeft voorzitter Dirk Koorn de heren G Volder, H de Vries D Koorn sr. wegens hun 60 jaar lidmaatschap in het zonnetje gezet. Dhr. A Siersma kon niet aanwezig zijn maar wordt uiteraard namens het bestuur ook gefeliciteerd met zijn 60 jarige lidmaatschap.
Tevens heeft het bestuur als blijk van waardering de Dhr. L Koorn, in samenspraak met zijn familie, de bij een 60 jarig lidmaatschap behorende horloge en oorkonde postuum uitgereikt.

 

 

 

 

 

v.l.n.r.: (Voorzitter veldvoetbal) D. Koorn, D. Koorn sr, G. Volder, H. de Vries

Ereleden HCSC benoemd

Afgelopen dinsdagavond zijn op de algemene ledenvergadering van de afdeling veldvoetbal de heren Hein de Vries, Dirk Koorn sr. en Ulbe Kamminga mede door hun jarenlange inzet in diverse functies als vrijwilliger binnen HCSC door de voorzitter van het Hoofdbestuur benoemd tot erelid.

 

 

 

 

 

 

v.l.n.r.: (Voorzitter veldvoetbal) Dirk Koorn, Dirk Koorn sr, U. Kamminga, H. de Vries, (Voorzitter hoofdbestuur) W. Burggraaff

Algemene Ledenvergadering Hoofdbestuur – Donderdag 13-12-2018 – 19:30

Helderse Christelijke Sport Centrale

H.C.S.C.

Algemene Ledenvergadering

donderdag 13 december 2018, aanvang 19.30 uur

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Mededelingen
 4. Ingekomen stukken
 5. Notulen jaarvergadering 30 november 2017
 6. Verslag extra vergadering dd. 18 november 2018
 7. Financieel overzicht seizoen 2017-2018
 8. Verslag kascontrolecommissie
 9. Verkiezing leden nieuwe kascontrolecommissie
 10. Begroting seizoen 2018-2019
 11. Verkiezing bestuursleden:

Aftredend en niet herkiesbaar J.M. de Vries

Verkiesbaar D. Nijland

 

 1. Rondvraag
 2. Sluiting