Ereleden HCSC benoemd

Afgelopen dinsdagavond zijn op de algemene ledenvergadering van de afdeling veldvoetbal de heren Hein de Vries, Dirk Koorn sr. en Ulbe Kamminga mede door hun jarenlange inzet in diverse functies als vrijwilliger binnen HCSC door de voorzitter van het Hoofdbestuur benoemd tot erelid.

 

 

 

 

 

 

v.l.n.r.: (Voorzitter veldvoetbal) Dirk Koorn, Dirk Koorn sr, U. Kamminga, H. de Vries, (Voorzitter hoofdbestuur) W. Burggraaff