Monday, 19 February 2018

Nieuw geplaatst informatie


Friday, 01 December 2017 19:57
Wednesday, 25 October 2017 20:38
Wednesday, 11 October 2017 20:40
Friday, 22 September 2017 21:33
Friday, 15 September 2017 14:48
Spelerspas PDF Print E-mail
Written by Admin   
Sunday, 28 June 2009 22:40

Spelerspas.
Sinds enige tijd heeft elke speler vanaf de D-pupillen groep een spelerspas. In dit artikel nog de belangrijkste zaken mbt de spelerspas en de regels rond het gebruik van deze pas:

 a) Waarom.

De spelerspas moet een bijdrage leveren aan het behouden en waar nodig terugbrengen van het plezier en respect rond de velden. De pas levert een positieve bijdrage aan het imago van het voetbal en aan de motivatie bij verenigingen leden en officials.

 b) Geen pas = niet spelen.

Wangedrag op en rond de velden en overtredingen ten aanzien van de speelgerechtigheid moeten worden bestreden. De spelerspas is een middel om het fairplay in het voetbal te stimuleren. Vanwege een eerlijk competitieverloop moet iedere speler vanaf de D-pupillen de pas elke wedstrijd laten zien. De scheidsrechter is verplicht de spelerspassen te controleren in het bijzijn van de aanvoerders/leiders.

 c) Speelgerechtigheid.

Een speler is niet speelgerechtigd als de spelerspas niet kan worden getoond. Hij of zij mag dan dus niet spelen.

 d) Regels rond gebruik van de spelerspas in 7 stappen:

1.         De aanvoerders/leiders melden zich minimaal een kwartier voor de wedstrijd met de passen van hun team bij de scheidsrechter

2.         Uiterlijk een kwartier voor de wedstrijd worden de passen aan de scheidsrechter

overhandigt, hij/zij controleert in het bijzijn van de aanvoerders/leiders van beide

elftallen de gegevens op het wedstrijdformulier aan de hand van de passen. Dit

gebeurt in een ruimte naar keuze van de scheidsrechter.

3.         De aanvoerders/leiders tekenen vooraf het wedstrijdformulier, waarmee zij verklaren dat de spelers in het bezit zijn van een spelerspas en deelnemen aan de wedstrijd.

4.         De thuisspelende vereniging biedt de scheidsrechter gelegenheid om de

spelerspassen en het wedstrijdformulier tijdens de wedstrijd in een afgesloten plaats

op te kunnen bergen.

5.         Na de wedstrijd controleert de scheidsrechter aan de hand van de spelerspassen de persoonsgegevens van de wisselspelers. Ook controleert de scheidsrechter

toegevoegde gegevens naar aanleiding van voorvallen en gebeurtenissen voor,

tijdens of na de wedstrijd.

6.         De aanvoerders/leiders paraferen vervolgens het wedstrijdformulier, waarmee zij

verklaren aanwezig te zijn geweest bij de controle van de spelerspassen en geen

bezwaar maken tegen de aantekeningen op het formulier. Als zij bezwaar maken,

dienen zij hiervan voor het ondertekenen een notitie op het formulier te maken.

7.         Door ondertekening van het wedstrijdformulier, verklaart de scheidsrechter alle

gegevens te hebben gecontroleerd aan de hand van de passen. Hij geeft de passen

hierna terug aan de aanvoerders / leiders.

 e) Wie heeft de pas in zijn bezit gedurende het seizoen.

De spelerspassen moeten uiterlijk bij de 1ste training van de week door de trainer/begeleider  terug worden gebracht in het wedstrijdsecretariaat/

 f) Waar gaan de passen heen na het seizoen.

De spelerspassen worden aan het einde van het seizoen ingeleverd samen met de

trainingsmaterialen.

Soms aandoeningen kunnen invloed hebt op de zenuwen die nodig is om een ​​erectie. Talrijke voor geneesmiddelen worden gebruikt om de symptomen van de ziekte van Parkinson, zoals de behandeling van spierspasmen. Het medicijn wordt in combinatie met andere geneesmiddelen voor de symptomen van de ziekte van Parkinson te behandelen. Weet je wat Viagra is? Veel consumenten beschouwen over "kamagra oral jelly kopen". Wanneer u remedies zoals Viagra te kopen moet u bespreken met uw farmaceut over "kamagra 100mg kopen". De meest gedenkwaardige agent die u moet search is "kamagra jelly kopen". Seksuele disfunctie kan een vroegtijdige waarschuwing symptoom van een ander psychisch probleem. Voorgeschreven middelen kan levens redden, maar ze kan ook komen met potentieel ernstige bijwerkingen. Het is belangrijk te onthouden dat niet alle rechtsmiddelen zijn echt nuttig. Geef niet Viagra of een ander geneesmiddel voor iedereen jonger dan 18 jaar zonder recept.

 
Bestel via deze link!
Sponsoren van HCSC
Banner