Monday, 20 November 2017
Ledenvergadering afdeling biljart 15-11-2017 PDF Print E-mail
Written by Admin   
Friday, 13 October 2017 21:32

Ledenvergadering HCSC

Afdeling biljarten

Op woensdagmiddag 15 november 2017 om 13.00 uur in onze kantine ”De Scheer”.

AGENDA

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken
 4. Notulen jaarvergadering van 4 november 2016
 5. Jaarverslag en wedstrijdverslagen
 6. Financieel overzicht 2016/2017.
 7. Verslag kascontrolecommissie en aanstellen nieuwe kascontrolecommissie
 8. Vaststellen contributie en begroting 2017/2018.
 9. Bestuursverkiezing; reglementair aftredend de penningmeester, Dhr. D. Bakker. Hij stelt zich herkiesbaar. Eventuele kandidaten kunnen, door ten minste drie leden worden voorgedragen tot uiterlijk twee weken voor de vergadering.
 10. Het biljarten tijdens de zomerperiode
 11. Bespreken rollade of chinees eten rondom kerst (evt. met bijbetaling)
 12. Festiviteiten m.b.t. 30-jarig bestaan afdeling biljarten in nov. 2018
 13. Kascontrolecommissie volgens ledenlijst echter samenstelling woensdagmiddag/maandagavond???
 14. Voorstel om leden van 90+ vrij te stellen van contributie
 15. Plaatsen rouwadvertenties
 16. Rondvraag
 17. Sluiting

 
Teije Teitsma nederlagentoernooi PDF Print E-mail
Written by EvdM   
Sunday, 07 May 2017 16:05

Bovengenoemd toernooi werd gewonnen door De Boerderijbengels, zij brachten ons de grootste nederlaag toe (125-107).

In de wedstrijden om het individueel kampioenschap, bleven na de eerste 9 wedstrijden 3 spelers over, te weten : G. Jonker (L’Aquit), J. Mantel en A.v.d.Biezen (Beide HCSC) Deze drie speelden ieder tegen elkaar.

Uitslagen J.Mantel (14) – G.Jonker (28) : 14 - 19 In punten (10 - 6)

G. Jonker (28) – A.v.d.Biezen (11) : 28 - 9 In punten (10 - 8)

A.v.d.Biezen (11) – J. Mantel (14) : 3 – 14 In punten (2 – 10)

Eind uitslag 1. J.Mantel (20 punten)

2. G. Jonker (16 punten)

3. A.v.d.Biezen (10 punten)

Jaap, gefeliciteerd met het kampioenschap van dit toernooi.


V.l.n.r. : A.v.d.Biezen (3e), G. Jonker (2e) , de wedstrijdleider E.v.d.Meijden, de Vz van de Boerderijbengels, Vz HCSC afd. biljarten B.Canter Visscher en Jaap Mantel de winnaar van het individuele toernooi.

 


Bestel via deze link!
Banner
Sponsoren van HCSC
Banner