Categorie: Oproep

Corona Protocol HCSC

Corona Protocol HCSC – Laatste update 02-08-2020

Dit protocol is geldig vanaf 1 juli 2020 en bevat de versoepelingen die zijn aangekondigd in het (amateur)voetbal. Het protocol is van toepassing op alle elftallen van HCSC.

Organiseren van trainingen
Het is toegestaan om met de teams te trainen op de aangegeven trainingstijden volgens het schema op de website.

Richtlijnen voor spelers tot 18 jaar

 • Er hoeft voor, tijdens en na de trainingen/wedstrijden geen 1,5 meter afstand te worden gehouden;
 • Bij klachten als koorts of neusverkoudheid blijf je thuis;
 • Neem je eigen bidon met drinken mee naar de training/wedstrijd;
 • Kom niet te vroeg naar de training of wedstrijd;
 • Ga thuis naar het toilet;
 • Was je handen voordat je naar het sportterrein komt.

Richtlijnen voor spelers ouder dan 18 jaar

 • Houdt tijdens het sporten zoveel mogelijk 1,5 meter afstand, tenzij dit een normale sportbeoefening in de weg staat;
 • Voor en na de training/wedstrijd en tijdens rustmomenten dienen spelers de 1,5 meter in acht te namen. Dit geldt tevens tijdens inlopen/warming-up en in de kantine, kleedkamers en douches;
 • Vermijd fysiek contact met andere spelers wanneer dat voor het sporten niet nodig is, zoals bij een wissel of het vieren van een doelpunt;
 • Bij klachten als koorts of neusverkoudheid blijf je thuis;
 • Neem je eigen bidon met drinken mee naar de training/wedstrijd;
 • Kom niet te vroeg naar de training of wedstrijd;
 • Ga thuis naar het toilet;
 • Was je handen voordat je naar het sportterrein komt;
 • Bij vervoer in 1 auto met leden buiten het eigen gezin: draag een mondkapje.

Richtlijnen voor trainers

 • Vermijd als trainer/begeleider en vrijwilliger geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen;
 • Wijs spelers op het belang van handen wassen en schud geen handen en geef geen high fives;
 • Bij klachten als koorts of neusverkoudheid blijf je thuis;
 • Zorg ervoor dat het aantal spelers en begeleiders per sportactiviteit niet groter is dan noodzakelijk voor de sportactiviteit;
 • Train zo veel mogelijk in vaste groepen;
 • Zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers en wisselspelers onderling, ook in de dug-out;
 • Laat spelers gefaseerd het sportveld betreden en verlaten;
 • Ga thuis naar het toilet
 • Was je handen voordat je naar het sportterrein komt;
 • Bij vervoer in 1 auto met leden buiten het eigen gezin: draag een mondkapje.

Richtlijnen voor ouders en toeschouwers

 • Toegang tot het sportterrein is toegestaan, met inachtneming van 1,5 meter afstand tot andere personen;
 • Geen toegang tot kleedruimten;
 • Geforceerd stemgebruik langs het veld is niet toegestaan;
 • Bij vervoer in 1 auto met leden buiten het eigen gezin: draag een mondkapje.

Wedstrijden

(Oefen)wedstrijden tegen andere clubs op het eigen terrein of het terrein van de tegenstander zijn toegestaan, met inachtneming van de bovenstaande richtlijnen. Wanneer er “uit” gespeeld wordt, zorg dan dat je op de hoogte bent van de maatregelen ter plekke.
Oefenwedstrijden op de zaterdag zijn alleen toegestaan met nadrukkelijke toestemming van Jeugdcommissie en Bestuur. Ditzelfde geldt ook voor het organiseren van toernooien.

Gebruik van het clubgebouw

Tijdens de periode van de opgelegde maatregelen, gelden de volgende regels met betrekking tot het gebruik van het clubgebouw en de inpandige ruimtes:

 • Clubkantine is geopend op door het bestuur bepaalde tijden;
 • Het is toegestaan om gebruik te maken van de kleedkamers en douches. Personen (zowel trainers als spelers) boven de 18 jaar, dienen hierbij 1,5 meter afstand in acht te nemen;
 • Het materiaalhok is toegankelijk voor het gebruik van trainingsmateriaal. Er mag 1 persoon tegelijk in het materiaalhok aanwezig zijn;
 • Gebruik van toilet is toegestaan.

Meetrainen van niet-leden

Zoals gebruikelijk kan het voorkomen dat er niet-leden meetrainen om te zien of zij wellicht in de nabije toekomst spelend lid willen worden. Dit is toegestaan indien de namen en telefoonnummer van ouder(s) bij trainer bekend is. Zij en hun ouder(s) dienen net als de overige spelers en ouders de regels van dit protocol op te volgen. Ook dienen de volgende gegevens minimaal 1 dag voor de training te worden aangeleverd aan de Jeugdcommissie, i.v.m. aanwezigheidsregistratie:

 • Naam speler;
 • Telefoonnummer van ouder/verzorger;
 • Geboortedatum;
 • Woonplaats;

Aanwezigheidsregistratie en placering

Registratie (aanmelden/reserveren) en placering (bv. d.m.v. vakken of stoelen) is verplicht bij:

 • Verwachte aantal toeschouwers van meer dan 250 op buitenlocatie;
 • Verwachte aantal toeschouwers van meer dan 100 op binnenlocatie.

Het aantal toeschouwers is exclusief kaderleden, officials, vrijwilligers, medewerkers en spelers.

COMPETITIES AMATEURVOETBAL NIET HERVAT

Den Helder 2 april 2020.

Aan alle leden en vrijwilligers van HCSC.

Met het oog op de dinsdag door het kabinet aangekondigde maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft de KNVB na beraad besloten dat de competities van het amateurvoetbal dit seizoen niet meer worden hervat.

Dat geldt voor de mannen, vrouwen en jeugd, in de zaal en op het veld, op alle amateurniveaus* en in heel Nederland. Door de nieuwe overheidsmaatregelen is het niet meer toegestaan om tot en met 28 april te voetballen.

Vandaag kunnen we vaststellen dat de competities niet meer op een gewenste manier kunnen worden uitgespeeld voor de start van de zomerstop. In tegenstelling tot bij de profs, bestaat er voor de amateurs ook geen scenario om de wedstrijden door te schuiven tot na de zomerstop. Door vandaag de knoop door te hakken willen we vooral iedereen duidelijkheid geven

Richten op verenigingsleven

“Voetbal is voor ons belangrijk maar gezondheid staat daar altijd ver boven. Zeker nu. Mocht HCSC voor de zomer toch weer veilig kunnen voetballen en de overheidsmaatregelen worden om die reden afgeschaald, dan ondersteunt de KNVB de verenigingen graag met het organiseren van activiteiten zoals toernooien en oefenwedstrijden. Daar willen we ons nu op gaan richten, dat het verenigingsleven als eerste weer op gang komt zodra dat safe is.”

Geen eindstanden

Er is tevens besloten dat er voor dit seizoen geen eindstanden komen, en er dus ook geen kampioenen, promovendi en degradanten zijn. Ook worden de bekerkampioenschappen niet meer uitgespeeld. Het volgend seizoen start iedereen in dezelfde klasse als bij de start van het huidige seizoen. Een werkgroep van de KNVB gaat de consequenties hiervan nader uitwerken.

Stand van Zaken HCSC

Gemeente Den Helder heeft een aantal vragen gesteld met als doel om de situatie waarin HCSC en onze subsidiepartners zich bevinden in beeld te brengen en te onderzoeken of we vanuit de gemeente eventueel ondersteuning kunnen krijgen. De penningmeester van het Hoofdbestuur heeft deze vragenlijst beantwoord.

Natuurlijk heeft dit consequenties voor alle leden en vrijwilligers van HCSC en de breedtesport en het vereniging leven in het algemeen van Den Helder.

Maar in perspectief gezien blijft het amateurvoetbal.
Op dit moment vechten mensen voor hun leven, hebben ondernemers te maken met het voortbestaan van hun zaak, zijn er mensen die al hun baan hebben verloren en zitten kinderen thuis van school met hun ouders.
En is het speciaal voor de ouderen, onze ouders opa’s en oma’s een hele zware tijd.

Namens het Hoofdbestuur, Veldvoetbalbestuur, Biljartbestuur, afd. Zaalvoetbal en alle commissies

Gods zegen toegewenst.

Blijf gezond, en pas goed op elkaar. 

Dirk Koorn voorzitter veldvoetbalbestuur HCSC.                    

Update corona virus

De eerder aangekondigde maatregelen van het kabinet om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, zijn verlengd tot en met 6 april. Dat betekent ook dat er langer niet gevoetbald kan worden in alle Nederlandse competities van het betaald- en amateurvoetbal. De consequenties voor alle wedstrijden op het veld en in de zaal, bij de mannen, vrouwen en de jeugd, kunnen later bekendgemaakt worden. Tot en met 6 april stonden er inmiddels al geen interlands meer gepland. Het kabinet heeft vanmiddag tevens bekendgemaakt dat alle sportclubs in Nederland dicht moeten. Dat geldt voor alle sportaccommodaties, dus ook voor de trainingsfaciliteiten en stadions van het betaalde voetbal. Het advies van de KNVB, ECV en CED is om hier uiteraard gehoor aan te geven, alles te sluiten en ook niet collectief te trainen. De KNVB houdt voor de hervatting van de competities rekening met de tijd die de selecties nodig hebben om weer wedstrijdfit te worden.

Corona virus

Zoals u al heeft kunnen lezen in de media zijn er door de regering ingrijpende maatregelen genomen om het corona virus in te perken.

Voor HCSC houdt dit in dat er t/m 31 maart geen voetbalwedstrijden gespeeld worden en dat er geen trainingen worden gegeven. 

Tevens geeft de KNVB het advies om geen bijeenkomsten te organiseren. Dit heeft het bestuur doen besluiten om alle activiteiten t/m 31 maart te annuleren.

De deuren van ons complex  “de Dogger” zijn tot die tijd gesloten.

Namens het hoofdbestuur.

Vertrektijd bus HCSC 2 naar Ajax a.s. zaterdag 15 februari is om 11:45

De bus die aanstaande zaterdag de selectie van het 2e en de supporters naar Amsterdam brengt vertrekt om 11:45 vanaf sportpark de Dogger.

Er zullen rondom en op Sportpark de Toekomst veel veiligheidsmaatregelen en beperkingen zijn i.v.m. de competitiewedstrijd Ajax O19 – Feyenoord O19, die tegelijkertijd wordt gespeeld met het duel van HCSC 2.

Mochten er dusdanig belangrijke beperkingen zijn, zullen wij dit via de website en Facebook bekend maken. Houdt dit dus in de gaten.

De wedstrijd aanstaande zaterdag start op de Toekomst om 14:30

BUS VOL naar Ajax 3 – HCSC 2

Binnen een aantal uren zijn de laatste plaatsen vergeven voor de bustrip naar Ajax, op zaterdag 15 februari.
 
Als jij toch nog mee wil naar het competitieduel: Ajax 3 – HCSC 2, op Sportpark de Toekomst, dan kom je op de reservelijst.
Meld je aan via:
 
patrick.vogelzang@live.nl
 
Kosten per persoon: 7,50

Opruimen doelen na trainingen

Het is mooi dat HCSC zoveel doeltjes heeft om te gebruiken tijdens trainingen. Het verzoek is wel dat als je de doeltjes gebruikt hebt deze na de training weer op te ruimen, of in overleg met de volgende trainer die zijn training geeft door te geven.

De kleine doeltjes behoren na de training in het ballenhok geplaatst te worden. De grote doelen en losse pupillen doelen behoren na de trainingen achter het A veld geplaatst te worden. De vaste pupillen doelen behoren weer ingeschoven te worden en tegen het hekwerk geplaatst te worden.

Iedereen alvast bedankt voor zijn of haar medewerking.

Scheidsrechters gevraagd

Het seizoen is nog maar een paar weken oud maar het kost HCSC momenteel ontzettend veel moeite alle jeugdwedstrijden te voorzien van een scheidsrechter. Bij de jongste pupillen lukt het allemaal nog net maar het grote probleem zit bij de leeftijdsgroepen tussen 13 en 19 jaar. Weliswaar beschikken wij over een aantal vaste scheidsrechters maar door werk en het verrichten van andere functies bij de vereniging, is niet iedereen elke week beschikbaar.

Wij doen daarom een dringend beroep op iedereen die HCSC een warm hart toedraagt om ons te helpen en af en toe een wedstrijd te fluiten. Wij denken daarbij natuurlijk aan de actieve junioren en senioren Je hoeft niet onvoorbereid aan de klus te beginnen want als je je eerste wedstrijd fluit, word je altijd begeleid door iemand van HCSC.

Ook hebben wij een afspraak met de scheidsrechtersvereniging Den Helder/Schagen dat zij indien er voldoende belangstelling bestaat, bereid zijn een voorlichtingsavond te presenteren in de HCSC-kantine.

 Heb je belangstelling en wil je ons helpen stuur dan even een mailtje naar jeugdvoetbal@denhelder.nl

 

Gevonden voorwerpen nog twee zaterdagen op te halen

De komende twee zaterdagen (14 en 21 september) is het nog mogelijk deze spullen op te halen in het wedstrijd secretariaat.

Daarna zullen deze spullen weg gedaan worden.

 

Mocht je dus nog iets kwijt zijn, kom dan even langs op 14 of 21 september.