HCSC voetbal ledenvergadering op 13-11-2019

                                                           

Helderse Christelijke Sport Centrale
Ledenvergadering HCSC voetbal
Woensdag 13 november 2019, aanvang 19:30 uur

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Mededelingen en Ingekomen stukken
 4. Voorwoord
 5. Jaarverslag secretaris
 6. Financieel overzicht 2017-2018
 7. Kascontrolecommissie verslag
 8. Begroting 2019-2020
 9. Korte Pauze
  in de pauze kan bij de secretaris de namen worden
  doorgegeven die een rondvraag hebben
 10. Verkiezing bestuurslid Penningmeester
 11. Rondvraag
 12. Jubilarissen
 13. Sluiting