Contributie veldvoetbal

Contributie veldvoetbal
Vanaf 18 jaar€ 20,50 per maand
12 t/m 17 jaar€ 17,50 per maand
6 t/m 11 jaar€ 15,50 per maand
Kabouters 3 t/m 5 jaarGratis
Niet spelende leden/donateurs€ 7,00 per maand

*Het 3e lid uit één gezin betaalt de helft van het laagste bedrag.

Het gironummer van HCSC voetbal is: 5931131 t.n.v. HCSC voetbalvereniging.