Thursday, 08 December 2016
Bespelen van het kunstgrasveld bij HCSC
Written by Bestuur   
Wednesday, 30 November 2016 20:56

hcsc.gif - 3.24 Kb

Persbericht;

Onderwerp;  Bespelen van het kunstgrasveld bij HCSC

Het bestuur van HCSC heeft het volgende uitgangspunt m.b.t. de Granulaat problematiek.

-     Het Rijk, Rijksinstituut Veiligheid en Milieu (RIVM), De Gemeente en de KNVB zijn leidend in het onderzoeksproces.

-     De uitslag en aanbevelingen van uit dat onderzoek zijn bepalend voor de besluiten in deze van het Bestuur van HCSC

-     Na het laatste nieuws op TV en in de krant zal het bestuur van HCSC na overleg met de betrokkenen de onderstaande procedure volgen

Het bestuur van HCSC heeft in overleg met jeugdleiders, en diverse leden  besloten om de jeugdwedstrijden bij HCSC te laten plaatsvinden op de Natuurgras velden.

Het gaat hier om de wedstrijden van de JO13- D tot en  met de JO9- F pupillen.

De JO19- A, JO17- B en JO15- C junioren en de senioren kunnen gebruik blijven maken van het Kunstgrasveld.

Als de voorkeur van leiders en trainers van de A, B en C junioren eventueel in overleg met de ouders er voor kiezen om toch op natuurgras te spelen zal al het mogelijke gedaan worden om dat te realiseren.

Alle trainingen gaan door op het Kunstgras hoofd/trainingsveld omdat er geen alternatief is.

Als Ouders c.q. Spelers beslissen om niet te trainen of te spelen op het kunstgras veld wordt dit uiteraard gerespecteerd en heeft uiteraard geen enkele gevolgen voor de betreffende spelers.

Het bestuur van HCSC hoopt op deze manier dat de laatste wedstrijden voor de winterstop gespeeld kunnen worden en hoopt van harte dat er zo spoedig mogelijk duidelijkheid is.

Willem Burggraaff

 

Algemeen Voorzitter HCSC

 
Uitnodiging algemene ledenvergadering en algemene vergadering
Written by Bestuur   
Saturday, 12 November 2016 16:31

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering van veldvoetbal op donderdag 24 november 2016. Deze zal worden gehouden in de kantine of instructielokaal van HCSC, aanvang 19.30 uur

Agenda

1.    Opening

2.    Vaststelling agenda

3.    Mededelingen

4.    Ingekomen stukken

5.    Jaarverslag secretaris a.i.

6.    Financieel overzicht 2015-2016

7.    Kascontrolecommissie verslag

8.    Begroting 2016-2017

9.    Verkiezing bestuursleden

10.  Rondvraag

11.  Sluiting


Tevens nodigen wij u uit voor de jaarlijkse algemene vergadering HCSC op donderdag 15 december 2016.

Deze zal worden gehouden in de kantine of instructielokaal van HCSC, aanvang 19.30 uur


Agenda

1.    Opening

2.    Vaststelling agenda

3.    Mededelingen

4.    Ingekomen stukken

5.    Notulen jaarvergadering 2015

6.    Jaarverslag secretaris.

a. Jaarverslagen  afd. en financiele jaarverslagen qfd.

7.    Financieel overzicht 2015-2016

8.    Kascontrolecommissie verslag

9.    Begroting 2016-2017

10.  Afdracht afd. aan hoofdbestuur

10.  Verkiezing bestuursleden

11.  Rondvraag

12.  Sluiting

 
KNVB geeft antwoorden op vragen over kunstgrasveld
Written by Bestuur   
Friday, 04 November 2016 10:05

Beste Leden van H.C.S.C

Televisieprogramma Zembla besteedde woensdagavond 05 oktober 2016 in haar uitzending aandacht aan de mogelijke gezondheidsrisico’s van de rubberen korrels, het zogeheten SBR-rubbergranulaat, in kunstgrasvelden.

LAATSTE NIEUWS:

De KNVB heeft maandagmiddag 10-10-2016 met onder andere het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Vereniging Sport en Gemeente (VSG), Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en vertegenwoordigers uit de kunstgrasbranche rond de tafel gezeten om te bespreken wat de vervolgstappen zijn om de onzekerheid over kunstgras weg te nemen.

De belangrijkste uitkomst van dit gesprek is dat het RIVM per direct nieuw onderzoek gaat verrichten en dat de resultaten voor het nieuwe jaar worden gepresenteerd.

Verder benadrukte het RIVM nogmaals dat vooralsnog niet verwacht wordt dat het gebruik van rubbergranulaat op kunstgras leidt tot risico's voor de gezondheid en er dus gewoon op gesport kan worden.

De KNVB geeft hieronder antwoord op de meest gestelde vragen over dit onderwerp.

Is de KNVB voorstander van kunstgras?
De KNVB wil dat iedereen op een gezonde en veilig manier kan voetballen. Zowel op natuurgras als kunstgras, die keuze is vrij aan een vereniging. Zolang de velden maar voldoen aan de wettelijk vastgelegde veiligheidsnormen en aan de speltechnische eisen van de KNVB en NOC*NSF.

Wat voor KNVB het belangrijkste is, is dat iedereen op een veilige en gezonde manier kan voetballen.

Waarom kiezen clubs voor kunstgras?
Clubs kiezen voor kunstgras vanwege de mogelijkheid om met veel teams en onder alle weersomstandigheden hierop te kunnen spelen. Kunstgrasvelden zijn intensiever te gebruiken dan natuurgrasvelden. Wat voor KNVB het belangrijkste is, is dat iedereen op een veilige en gezonde manier kan voetballen.

Wat is rubbergranulaat?
Rubbergranulaat is fijngemalen rubber. Dit wordt veelal gemaakt van oude rubberproducten zoals versnipperde autobanden. Producten als rubbertegels en rubberen vloerbekleding worden ook hiervan gemaakt.

Waarom worden er rubberen korrels in kunstgrasvelden gestrooid?
De rubberkorrels zorgen ervoor dat een kunstgrasveld lijkt op een grasveld, zoals dezelfde balsnelheid en het stuiteren van een bal. Daarnaast maakt het kunstgras geschikt voor slidings. In de loop der jaren zijn er alternatieven ontwikkeld voor de rubberen korrels, zoals kurk en synthetisch rubber (TPE). Die dragen bij aan een betere grasmat en zijn milieuvriendelijker. De KNVB heeft eerder dit jaar vertegenwoordigers van overheidsinstanties (RIVM), gemeenten (VSG) en kunstgrasfabrikanten uitgenodigd om te praten over de kunstgrasvelden van de toekomst.

Zijn rubberen korrels een risico voor de gezondheid?
De rubberen korrels in kunstgrasvelden moeten voldoen aan wettelijke normen. Dat geldt ook voor andere rubberen producten in de maatschappij, waaronder fopspenen, speelgoed en telefoonhoesjes. De KNVB vertrouwt op de expertise en onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is het kennisinstituut dat in opdracht van de overheid zich ontfermt over de volksgezondheid in Nederland. Het RIVM heeft op basis van meerdere onderzoeken vastgesteld dat er bij het sporten op met rubberkorrels ingestrooide kunstgrasvelden geen gezondheidsrisico is te verwachten door blootstelling aan gevaarlijke stoffen als PAKs, weekmakers en nitrosaminen.

De KNVB richt zich op de feitelijke advies en informatie van het RIVM.

Kan er nog steeds op kunstgras worden gevoetbald?
Ja. De KNVB richt zich op de feitelijke advies en informatie van het RIVM. De onderzoeken die er door RIVM zijn gedaan, wijzen uit dat er geen gezondheidsrisico’s zijn voor sporters. Zembla stelt dat de opzet van de onderzoeken onvoldoende zekerheid biedt om die conclusie te kunnen stellen. Hoewel er geen wetenschappelijk bewijs is dat aantoont dat rubberen korrels kankerverwekkend zijn, levert meer onderzoek meer informatie op. Dat draagt bij aan meer zekerheid over de veiligheid en gezondheid op de Nederlandse velden voor de sporters.

Welke rol heeft de KNVB als het gaat om kunstgras?
Velden moeten veilig zijn om op te kunnen voetballen. De KNVB ziet er op toe, door in de reglementen aan te geven waar een club aan moet voldoen. Dat gaat zowel over voetbaltechnische eigenschappen – zoveel mogelijk lijken op een echt grasveld – als de milieu- en gezondheidsaspecten. Voor dat laatste zijn de normen van rubberen korrels in kunstgras wettelijk vastgelegd. Vervolgens kiest een vereniging vaak zelf of in samenspraak met de gemeente welk type kunstgras er wordt neergelegd. Dat gaat in samenspraak met de kunstgrasfabrikant. De KNVB speelt daarin geen directe rol.

We willen, net als de rest van Nederland, dat er zo snel mogelijk nieuw onderzoek gedaan wordt door het RIVM

Waarom stellen jullie het competitieprogramma niet een paar weken uit tot er meer duidelijkheid is?
Hoewel we de zorgen snappen van clubs en ouders is hier is op dit moment geen aanleiding voor om wedstrijden af te gelasten. Uit meerdere onderzoeken, dat het RIVM heeft verricht, blijkt dat spelen op kunstgras geen gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Wel willen wij, net als de rest van Nederland, dat er zo snel mogelijk nieuw onderzoek gedaan wordt door het RIVM. Er is op dit moment geen onderzoek dat uitwijst dat spelen op kunstgras schadelijk is voor de gezondheid en daarom kan er dit weekend ook gewoon gevoetbald worden. Een heel competitieprogramma eruit gooien zou op dit moment voorbarig zijn vanwege het feit dat er niet is bewezen dat spelen op kunstgras gevaar oplevert voor de gezondheid.

Wat gebeurt er met clubs die weigeren te spelen op kunstgras?
Er is op dit moment geen reden om niet op kunstgras te spelen. Clubs die kunnen en willen uitwijken naar een ander veld mogen dit natuurlijk doen, maar er is geen reden om wedstrijden af te gelasten. Wij raden het clubs dan ook niet aan om op de zaken vooruit te lopen. Net als clubs, gemeenten en ouders willen wij zo snel mogelijk duidelijkheid.

Staan hier straffen op?
Dit is voor ons ook een nieuwe situatie waar we vooraf geen rekening mee konden houden. Afgelastingen zullen we per specifiek geval bekijken, net zoals we dit normaal gesproken doen. Hoe we hier in zijn algemeenheid mee omgaan zullen we op een later moment moeten bezien, maar uiteraard hebben we begrip voor de onrust die op dit moment leeft bij clubs, spelers en betrokkenen. Wel zijn wij van mening dat verenigingen gewoon in actie kunnen komen dit weekend.

Wat vindt de KNVB er van dat clubs en gemeenten wedstrijden niet door laten gaan?
Wij snappen de zorgen, maar we willen benadrukken dat er op dit moment geen reden is om wedstrijden niet door te laten gaan. Wij raden het clubs en gemeenten dan ook niet aan om op de zaken vooruit te lopen. Wel willen wij net als iedereen af van de onzekerheid die er op dit moment heerst en daarom moet er zo snel mogelijk nieuw onderzoek gedaan worden door het RIVM.

Wat kan ik doen om blootstelling zoveel mogelijk te beperken?
Je kan blootstelling uiteraard vermijden door niet met het rubbergranulaat te spelen, maar het alleen te gebruiken om op te voetballen. Daarnaast kan je na het voetballen, zoals in veel gevallen gewoonlijk, douchen bij de vereniging en schone kleding aandoen.

Waar moet ik/mijn kind op letten bij sporten op kunstgras voetbalvelden?
Het is aan te bevelen dat uw kind niet speelt met het rubbergranulaat en na het voetballen, zoals in veel gevallen gewoonlijk, gaat douchen bij de vereniging en schone kleren aantrekt.

 

Waar moet ik zijn als ik vragen heb over het kunstgrasveld waar ik op voetbal?
Voetballers en verenigingen die vragen hebben over kunstgrasveld waar ze op voetballen, kunnen terecht bij de leverancier van het kunstgras of bij de gemeente. Dat zijn partijen die over het algemeen betrokken zijn bij de aanleg van de velden, en vragen hierover kunnen beantwoorden. De KNVB is ook altijd bereid vragen te beantwoorden, die kunnen worden gesteld aan Patrick Balemans, adviseur accommodatiezaken.

Namens de voorzitter Hoofdbestuur HCSC
Willem Burggraaff.

 
Wedstrijdverslag van OFC – HCSC (3-4)
Written by RO   
Wednesday, 19 October 2016 08:24

Om bij te blijven in de race voor de 1e periode titel moest er vanmiddag gewonnen geworden van OFC en daarnaast ook nog met ruime cijfers. We waren gewaarschuwd daar OFC vorige week gelijk speelde tegen Kadoelen. In een van onze kant matig gespeelde 1e helft keken we bij rust tegen een 2-1 achterstand aan, Echt onnodig. Wel gevaarlijk in de aanval met hier en daar kansen maar we geven ook teveel weg achterin. Ook nu weer in een counter verast en 1-0 achter. Tegen echt niet zo,n goede ploeg. Slimme spits en achter veel fysiek!!

Maar we geven zoveel ruimte weg op het middenveld dat iedere ploeg tegen ons kansen krijgt.

Te late omschakeling van balbezit naar balverlies. We lopen teveel achteruit, gelukkig weet Tim in tweede instantie het net te vinden 1-1!!! Daarna een vrije trap op rand strafschopgebied en de slimme spits krult hem prachtig in de hoek, 2-1 achter !! Dit betekent tevens de ruststand, het moet gezegd zijn, de 2e helft is er veel meer beleving en de jacht op de gelijkmaker begint vanaf minuut 1. Veel druk op de helft van de tegenstander en legio kansen. Te gehaast, verkeerde keuzes, egoïstisch af en toe. Het blijft wel opletten voor counters van OFC. Maar iedereen zit te wachten op de 2-2. Maar dan onoplettendheid bij ons en 3-1! Het lijkt gespeeld. Wat een drama. Er wordt gewisseld. Dirk Meier voor Jerry v.d. Molen. Nick vervangt Rick al na de rust. Bernard wordt uit de wedstrijd geschopt en Jordi N vervangt hem.

In de tussen tijd heeft OFC al een rode kaart te pakken. Dus 11 tegen 10, Nu moet het toch nog kunnen. Alles op alles met heel veel risico. En zelf moet OFC verder met 9 man en later (de laatste) minuten met 8 man. Doen we er iets mee?

Ja Nevin scoort 3-2. Marc tot grote opluchting de gelijkmaker 3-3!!!!! Toch nog een punt!!! Maar dan met 3 min. te spelen Dirk op links weg, harde voorzet langs de grond ,wordt terug gelegd en Bart schiet vol overtuiging langs de grond en dolle vreugde 3-4!!!!!

Houdini act!!!!!!!! Onmogelijk geacht maar toch tot stand gekomen!!! Niet veel mee opgeschoten maar we doen nog mee. Castricum won dus het moet in de laatste wedstrijd gebeuren. Overwinning met grote cijfers!!! Volgende week vrij en dan richten we ons op PSZ!!!!! Lekker uitrusten en herstellen. Bernard een snel hersteld gewenst, want we kunnen je niet missen. En mannen liever niet meer van dit soort wedstrijden want ik had rode vlekken in mijn nek van de spanning!!

Sportgroeten

 

RO!!!

 
Nog een paar weken om loten te verkopen!
Written by Admin   
Saturday, 15 October 2016 07:37

 

Nog een paar weken jullie best doen met verkopen van de loten.

De 5 beste verkopers krijgen een prijs.

De best verkopende team krijgt ook een mooi geld bedrag.

Eind oktober moeten alle boekjes weer ingeleverd zijn.

 

Jullie kunnen deze afgeven bij wedstrijdsecretariaat ,  in de kantine of bij Miranda van Twuijver.

 

 
HCSC Koploper af!!
Written by RA   
Monday, 10 October 2016 16:14

In een bizarre wedstrijd leed HCSC zijn eerste nederlaag.

Hoezo bizar??
Allereerst ving de wedstrijd een half uur later aan.

Scheidsrechter zat in file en melde zich af. Er werd door de thuisclub een vervanger gevonden.

Deze man bleek wel lid te zijn van de thuisclub. maar we hadden een keuze. In overleg gingen we tenslotte accoord. Anders hadden we weer rechtsomkeer moeten maken. Dus we starten om 15.00 i.p.v. 14.30. Prachtig weer ,mooi (gras)veld! En ga er nu maar voor zitten!

Na 30 sec. Nick leidt balverlies op m.veld. Bal komt uiteindelijk bij spits en de bal ligt al in het netje. Beter nu dan in de laatste minuut. Nog 89 minuten de tijd om het recht te zetten. Maar dan binnen 1 min. op 2-0!! Wat gebeurt hier??Schot op goal van 30m afstand ,recht door het midden. Niets aan de hand denken wij. Marcel verkijkt zich echter op dit schot. Grasveld? Polletje?? Maar na 3 min. 2-0 achter. Nu wordt het wel heel moeilijk. Maar we rechten de rug. En het moet gezegd worden met veel beleving. We leggen ons hierbij niet neer. Vol gas op jacht naar de aansluitingstreffer. Kansen komen
er. Marc niet gelukkig in afronden. Tim denkt een penalty te krijgen en had hem moeten krijgen. Echter de scheidsrechter wuift het weg. En meer van die twijfelachtige beslissingen. Maar dan toch komt de treffer er, waar we recht op hadden.


Nevin in de drukte verschalkt de keeper met boogbal. 2-1!!! We gaan verder op jacht naar de gelijkmaker. Maar aan de andere kant lopen we teveel tegen de counters aan van castricum. En dit deden we absoluut niet goed. Te laat in de duels waardoor de m.velders van Castricum steeds weer de lange bal konden versturen naar de twee spitsen. En die werden daarnaast ook niet goed verdedigd. Regelmatig kwamen zij dan ook oog in oog met Marcel. Die hield ons met goede reddingen in de wedstrijd. Maakte zijn fout hiermee een beetje goed. Want 3-1 zou teveel van het goede zijn. Rusten met 2-1 zou mooie stand zijn. Weer een lange bal op de spits die totaal ongehinderd zo op Marcel kan aflopen en scoren.3-1.

Hoe is het mogelijk??? Totaal geen weerstand!! Waar Tim ,Marc en Nevin links en rechts omver worden gekegeld door de fysiek sterke verdedigers ,ondervinden de twee aanvallers van castricum totaal geen weerstand. Alle tijd en ruimte om ballen aan te nemen. Dit was echt het verschil in de deze wedstrijd. Het aangaan en winnen van duels!!!!!!! In de rust hier de aandacht aan besteed en het geloof in goed resultaat proberen terug te brengen.

Er komen nog 45 minuten!!!!!! We zijn absoluut niet kansloos. Zelfde beeld in 2e helft. HCSC op jacht naar gelijkmaker en castricum gokken op counter .En uit een van deze counters scoort castricum
de 4-2. Al of geen buitenspel.??? Wij dachten van wel. Maar ook nu weer geen weerstand. Een verdediger voorbij en ze staan voor de goal.


Niet veel kansen meer voor HCSC. Stug verdedigen door thuisploeg maakt het ook moeilijk. Er wordt door ons nog volop gewisseld. Erwin voor bernard(blessure),Dirk voor kenny en jordi voor Nick. Alles op alles!! Zit er niet echt meer in. En dan als het toch tegen zit ook nog 5-2!
R.buiten neemt bal in 1 x op de slof en bal verdwijnt schitterend in verre hoek. Prachtige goal maat stond ook nu weer geheel vrij!!!

Tekenend voor de hele wedstrijd. Al met al met een grote domper en teleurstelling!!! Zoveel van verwacht en dan dit resultaat. Nog steeds in de race voor 1e periode titel maar niet meer in eigen hand!! Hopen op misstap van concurrenten en dan vervolgens zelf de resterende twee wedstrijden
winnen. Te beginnen bij OFC uit a.s. zaterdag dat verassend gelijk speelde tegen Kadoelen. We zijn dus gewaarschuwd!!!

Tot volgende week!!

Sportgroeten RO!!!!

 
Wedstrijdverslag Sporting Andijk JO9-1 vs HCSC JO9-1
Written by Admin   
Monday, 10 October 2016 16:03

Sporting Andijk JO9-1 VS HCSC JO9-1. UITSLAG 5-3

Opstelling: Bas Luiten(keeper), Dean de Vreugd, Odin de Haan, Thijs Lastdrager(aanvoerder), Luc Mangelsdorf, Fabian Carmona, Teun van Heteren.

Wissels: Sam van Heteren, Vany Kloof, Abbas Zulfiqar

Scoreverloop:

1-0, 1-1 Carmona, 2-1, 2-2 Kloof, 3-2 rust, 3-3 Kloof, 4-3, 5-3

Na 4 gewonnen wedstrijden en met een mooi doelsaldo gedeeltelijk de eerste plaats bezet te houden gingen we om 08:00 op weg naar Andijk.

Thijs was voor deze wedstrijd tot aanvoerder gekozen het beloofde weer een leuke wedstrijd te worden met prachtig weer maar dat liep toch even anders.(wel een prachtig weertje hoor…..)

Als snel na de aftrap stonden we voor eerst tegen achterstand aan te kijken en dat wat iets wat voor iedereen van ons nieuw was.
Gelukkig duurde die achterstand niet al te lang want Fabian speelde met slalom 3 tegenstander uit en werkte de 1-1 tegen de touwen.

Ik denk dat we deze wedstrijd een beetje onder de indruk waren van de tegenstander en dat we niet goed wisten wat we ermee aan moesten want we waren alles behalve goed en geconcentreerd bezig.

In de eerste helft kregen we nog 2 doelpunten tegen maar voor ons prikte Vany er ook nog eentje binnen zodat we met een 3-2 achterstand konden rusten.

Na limonade en een mars in de kleedkamer voor een wat meer energie in de benen begonnen we aan de 2e helft en al gauw schoot Vany zijn 2e doelpunt binnen en trok daarmee de stand gelijk naar 3-3.

Het spel bleef vervolgens een beetje heen en weer golfen waarbij onze keeper Bas Luiten een aantal keren uitstekend optrad om ons weer van een achterstand te behoeden maar ook de keeper van Andijk had het niet rustig maar hield zijn doel schoon.

In het laatste deel van de wedstrijd wist Andijk er toch 2x doorheen te komen en dat resulteerden in de 4-3 en 5-3.

Voetballend was de tegenstander niet echt goed maar ja…. als wij het dan zelf ook niet laten zien kan het alle kanten op gaan.

Laten we deze dag maar als een off-day beschouwen en gauw vergeten.

Jongens van HCSC JO9-1: De trainer neemt deze nederlaag voor geheel voor z'n rekening want hij dacht er veel te makkelijk over en heeft daarmee hopelijk iets geleerd…..

Groetjes van een HCSC JO9-1 fan

 
HCSC neemt kop positie in na winst op Kadoelen
Written by RO   
Monday, 03 October 2016 10:28

KadoelenlogohcscIn aanloop naar de topper tegen Kadoelen komt de selectie om 12 uur bijeen voor eerst een soepje/broodje en vervolgens de bespreking. Grote selectie daar het 2e niet hoefde aan te treden.De tegenstander had afbericht, daar ze geen elftal op de been konden brengen.Treurig maar er zijn dus meer verenigingen die deze problemen kennen.

Er wordt  in de bespreking toch niet al teveel aandacht besteed aan het belang van deze wedstrijd,dit legt alleen maar veel druk op bij het elftal. De aandacht gaat ook nu weer uit naar de manier waarop we willen spelen.Mindere punten van de wedstrijd van vorige week worden weer behandeld.De kwaliteiten van Kadoelen zijn inmiddels wel bekend en daar wordt nog even de aandacht voor gevraagd.

Opstelling kent weinig verassingen.Tim weer terug en krijgt plekje in de aanval waardoor Marc D. weer plaats neemt op het middenveld.

De eerste helft gaat gelijk op en kent weinig hoogtepunten.veel duels en dan vooral op het midenveld.Angst regeert.Niet achterkomen lijkt vooralsnog het parool.HCSC hanteert ,tegen de afspraak in,te snel en te vaak de lange bal. Daar weet de achterhoede met veel lange spelers wel raad mee. Geheel tegen de verhouding in neemt kadoelen een voorsprong.Slordig uitverdedigen bij HCSC brengt de bal bij l.buiten van kadoelen die een voorzet loslaat en die komt tegen hand/arm van erwin.penalty. Goed ingeschoten en 1-0 voor bezoekers.Dompertje!!!! HCSC is even aangeslagen. Maar al snel pikken ze het op. Met als gevolg de gelijkmaker. Marc D. krijgt de kans om te scoren door het nemen van vrije trap. Die kans grijpt hij met beiden handen aan.Goed ingeschoten 1-1. En snel daarna de voorsprong. Bal blijft na corner hangen in het strafschopgebied en uiteindelijk mag Tim(wie anders) als laatste inschieten.Ruststand 2-1!!!!

Advies in de rust aan....

Read more...
 
«StartPrev12345678910NextEnd»

Page 1 of 18
Wedstrijden HCSC 1
9-01-16
HCSC 1
Succes 1
6-0
23-jan-16
HCSC 1
Kadoelen sv 1
0-3
30-jan-16
Sp. Andijk 1
HCSC 1
2-2
13-feb-16
HCSC 1
Hellas Sport 1
2-2
20-feb-16
AFC 34 1
HCSC 1
2-3
5-mrt-16
HCSC 1
Opperdoes 1
1-3
12-mrt-16
Zaanlandia 1
HCSC 1
1-3 
19-mrt-16
HCSC 1
Zeemacht 1
1-0
2-apr-16
Wieringermr 1
HCSC 1
0-3
9-apr-16
HCSC 1
VVA/Spart. 1
4-4
16-apr16
Zaanlandia 1
HCSC 1
1-9
23-apr-16
HCSC 1
Jong Holland 1
2-2 
30-apr-16
PSZ 1
HCSC 1
1-3
7-mei-16
HCSC 1
ZCFC 1
2-5
14-mei-16
DZS 1
HCSC 1
2-2
Steun HCSC!
Banner

Dpupillen toernooi 2015 (Kijk menu fotos)

Epupillen toernooi 2015(Kijk menu fotos)

F pupillen toernooi 2015(Kijk menu foto's)

Member LoginOok aanwezig

We have 4 guests online
Bestel via deze link!
Banner
Banner
Sponsoren van HCSC
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner